Privacy<span>verklaring</p>

Privacyverklaring


www.andaluciahomemanagement.com, (hierna “Deze Site”) maakt deel uit van Andalucia Home Management S.L., een Spaans legaal geregistreerd bedrijf dat geregistreerd staat in het Registro Mercantil de Malaga, in Spanje. Bedrijfsregistratienummer: B93378412.

Andalucia Home Management behandelt de persoonlijke gegevens van gebruikers van deze Site met respect en discretie en volgens de wet – en neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig en nauwkeurig wordt opgeslagen. Gelieve ons te contacteren als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid, of over ons gebruik van persoonlijke informatie.

Dit document bevat gedetailleerde informatie over cookies en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Dit privacybeleid kan af en toe worden herzien naargelang we nieuwe diensten toevoegen, of als reactie op wetswijzigingen of commerciële ontwikkelingen. Wijzigingen in privacybeleid zullen gepubliceerd worden op Deze Site.

 

Persoonlijke gegevens gebruikt door Andalucia Home Management

Bij het registreren, het versturen van een aanvraag of het boeken van een vakantiewoning via Deze Site, wordt persoonlijke informatie zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen in onze database omdat Andalucia Home Management belangrijke informatie dient mee te delen, zoals bevestiging van de boeking, betalingsherinneringen en andere informatie in verband met boekingen.

 

Het gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens opgeslagen door Andalucia Home Management zullen worden gebruikt voor de adequate werking van Deze Site en de verleende dienst, waaronder de volgende doeleinden: boekingen, aanvragen, account beheer, marketing activiteiten, betalingen, registratie, het verzenden van communicatie, opsporing en preventie van fraude, analytische doeleinden, klant beoordelingen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Andalucia Home Management hanteert strikte veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen en het vrijgeven aan derden zonder toestemming van de gebruiker te voorkomen. Daartoe worden de opslagmedia bewaard in een beveiligde faciliteit met beperkte fysieke toegang – en firewalls en andere maatregelen worden toegepast om elektronische toegang te beperken. Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie wordt alleen gegeven aan interne medewerkers van Andalucia Home Management die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren. Andalucia Home Management houdt de gegevens van de gebruiker veilig zodat medewerking aan veiligheidscontroles vereist kan zijn alvorens bepaalde informatie vrijgegeven wordt. De informatie blijft voor een redelijke periode bewaard, of zo lang dit wettelijk vereist is.

Voor de uitoefening van de wettelijke rechten op toegang, rectificatie, annulering of verzet tegen de behandeling van gegevens dient een schriftelijk verzoek verstuurd te worden door de gegevensbetrokkene naar de klantendienst op volgend e-mailadres info@andaluciahomemanagement.com. U kunt dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Calle de la Grulla 31, 29688 Estepona, Malaga.

In het geval dat in de nakoming van de commerciële relatie, persoonsgegevens van derden zouden worden gecommuniceerd aan Andalucia Home Management S.L. garandeert de gebruiker dat hij geautoriseerd is om dergelijke gegevens te communiceren en dat hij aan de gegevensbetrokkene de relevante informatie in verband met zijn communicatie met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen heeft verstrekt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de gebruiker verantwoordelijk gesteld worden voor elke overtreding of boete die aan Andalucia Home Management toegekend zou kunnen worden en die vrijwaren en schadeloos stellen in dit opzicht.

 

Wijzigingen in de status van het bedrijf

Andalucia Home Management behoudt zich het recht de verzamelde informatie aan een nieuwe Eigenaar bekend te maken bij het aangaan van een eigendomsovereenkomst met een ander bedrijf. Andalucia Home Management zal anders geen van deze informatie bekend maken, verkopen of verspreiden aan derden zonder toestemming – tenzij daartoe verplicht door de wet.

 

Gebruik van Cookies

Andalucia Home Management maakt op dit moment geen gebruik van cookies.